Sophialaan 17-S
3708 HB Zeist
|
030-2745554
|
|
s.heijting@fysiotherapiekerckebosch.nl
Therapieën


De manueel therapeut heeft een brede kijk op het functioneren van cliënten. Naast anatomische
eigenschappen en functies houdt hij/zij ook rekening met andere factoren die de activiteiten en
participatie van cliënten beperken. De manueel therapeut gebruikt daarvoor de International
Classification of Functioning Disability and Health (ICF) van de World Health Organization. Dit model
beschrijft het functioneren van cliënten én de beïnvloedende factoren. De manueel therapeut
vertaalt de hulpvraag van de cliënt in terminologie van de ICF.

Leidende rol in een multidisciplinaire setting

De hulpvraag van de cliënt kan een indicatie zijn voor een multidisciplinaire benadering. De
manueel therapeut werkt bij cliënten met klachten aan de wervelkolom of extremiteiten samen
met huisartsen, neurologen, bedrijfsartsen, reumatologen, orthopeden, praktijkondersteuners,
tandartsen, sportartsen, verzekeringsartsen, en andere fysiotherapeuten.
De multidisciplinaire samenwerking vraagt om heldere communicatie tussen verschillende
hulpverleners. Bij cliënten met bewegingsklachten kan de manueel therapeut een leidende rol
spelen.


Wat doet de manueel therapeut?

Als manueel therapeut ben je de bewegingsconsulent bij uitstek voor gezondheidsproblemen
in relatie tot functiestoornissen van de wervelkolom en de extremiteiten en de beperkingen
in het dagelijkse leven die hiervan het gevolg kunnen zijn. Als manueel therapeut vertaal je
klachten van cliënten in stoornissen in de arthrogene, musculaire en neurogene functies van het
bewegingsapparaat en gerelateerde beperkingen in activiteiten. Je analyseert en interpreteert
deze bevindingen in samenhang met persoonlijke en externe factoren. Je stelt aan de hand van
een gezondheidsprofiel behandel- en evaluatieplannen op. Bij dit alles bezit je specifieke manuele
vaardigheden om stoornissen in de functies van gewrichten te diagnosticeren en te behandelen.
Wat onderscheidt de manueel therapeut van de fysiotherapeut?

Kennis en vaardigheden in het musculoskeletale domein.
Manuele therapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. De manueel therapeut is werkzaam in het musculoskeletale domein en onderscheidt zich als Master in de Manuele Therapie doordat hij/zij: uitgebreide en specifieke kennis heeft van de werking en de ziekteleer van gewrichten van de
wervelkolom en de extremiteiten; complexe manuele vaardigheden kan toepassen voor het diagnosticeren en behandelen van
functiestoornissen van gewrichten van de wervelkolom en de extremiteiten, zoals segmentaal bewegingsfunctieonderzoek van de wervelkolom, specifieke gewrichtsmobilisaties en ‘high velocity thrust’ technieken (manipulaties);
een hoog ontwikkeld niveau van klinisch redeneren bezit voor het analyseren van
gezondheidsproblemen vanuit een bio-psychosociaal perspectief en het beargumenteerd stellen van behandelindicaties o.b.v. het best beschikbare wetenschappelijke bewijs. Brede kijk op functioneren van cliënten