Sophialaan 17-S
3708 HB Zeist
|
030-2745554
|
|
s.heijting@fysiotherapiekerckebosch.nl
Tarieven
In het onderstaande overzicht vindt u de tarieven van de verschillende therapieën waarvoor u bij ons
terecht kunt.

De tarieven voor behandeling fysiotherapie zijn afgesproken met uw zorgverzekeraar, u kunt deze tarieven opvragen bij uw zorgverzekeraar. Indien u geen fysiotherapie in uw verzekeringspakket heeft, hanteren wij onderstaande prijzen. Tevens is hieronder een lijst met verzekeraars en
assuradeuren opgenomen waarmee wij een contract hebben afgesloten.

Fysiotherapeuten zijn per 1 februari 2005 verplicht een openbare prijslijst bekend te maken aan niet verzekerde patiënten en patiënten van wie de zorgverzekeraar geen contract met de desbetreffende fysiotherapeut heeft gesloten.

Voor het vergelijken van de tarieven, voor fysiotherapiepraktijken waarmee de zorgverzekeraar wel of geen contract heeft afgesloten kunt u terecht op www.KiesBeter.nl

Onderstaand is de standaard prijslijst voor fysiotherapie. Dry needeling is onderdeel van de fysiotherapie.
Zitting
Zitting manuele therapie
Behandeling aan huis
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meerdere zorgvragen
Telefonische zitting
Screening Intake en onderzoek na screening
Intake en onderzoek na Screening
Intake en onderzoek na verwijzing
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen
Groepszitting voor behandeling van 5 tot 10 personen
Niet nagekomen afspraken
Eenvoudige, korte rapporten
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten
€40,00 €42,00 €48,00 €50,00 €20,00 €22,50 €40,00 €50,00 €60,00 €40,00 €30,00 €25,00 €35,00 €35,00 €55,00