Sophialaan 17-S
3708 HB Zeist
|
030-2745554
|
|
s.heijting@fysiotherapiekerckebosch.nl


De fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt bij stoornissen in het bewegend functioneren.
De klachten die de fysiotherapeut kan behandelen zijn uiteenlopend: pijn, krachtsvermindering,
functiebeperking, conditievermindering en ademhalingsproblemen. Ook de oorzaken van de
klachten kunnen verschillen. Soms gaat het om een puur lichamelijke aandoening, bijvoorbeeld
pijn en bewegingsbeperking na verzwikking van de enkel. Soms is er sprake van complexere
omstandigheden, bijvoorbeeld nek- / schouderklachten als gevolg van langdurig en eenzijdig
belasten in combinatie met een hoge werkdruk.

Welke behandelmogelijkheden / therapieën past de fysiotherapeut toe?
De meest voorkomende therapieën zijn:

bewegingstherapie of oefentherapie met als doel het beïnvloeden van de bewegingsmogelijkheden
van gewrichten, het vergroten van de spierkracht, het aanleren van een betere houding of
evenwicht, of een betere ademhalingstechniek. Deze oefeningen worden ook vaak thuis toegepast.
massage met als doel het dempen van pijn, het stimuleren van de bloedsomloop en het verminderen
van spierspanning.
fysiotechniek, hieronder vallen warmtetherapie, koudetherapie, lichttherapie, elektrotherapie en
geluidsgolftherapie.
Individueel wordt bepaald welke behandelmethode de voorkeur geniet, vaak worden verschillende
therapievormen gecombineerd.

Hoe komt u bij een fysiotherapeut?
Uw huisarts of specialist kan u naar een fysiotherapeut verwijzen. Sinds 1 januari 2006 kunt u ook
direct contact opnemen met een fysiotherapeut als u uw klachten herkent, of als u het idee hebt dat
deze door een fysiotherapeut behandeld zouden kunnen worden. De fysiotherapeut zal indien nodig
contact hebben met uw arts. Zo weet u zeker dat uw gezondheid in goede handen is.
Wat is fysiotherapie?
Bewegen lijkt vanzelfsprekend, de gewoonste zaak van de wereld. Maar dat geldt niet altijd voor iedereen: bewegen kan ook een last of belasting zijn. Vaak kunnen klachten van het spierstelsel en/
of het bewegingsapparaat uitstekend behandeld worden; dat is het vak van de fysiotherapeut: de specialist in beweging!