Sophialaan 17-S
3708 HB Zeist
|
030-2745554
|
|
s.heijting@fysiotherapiekerckebosch.nl


Wilt u bij uw 1e afspraak het volgende a.u.b. meenemen:

geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument);
geldig bewijs van inschrijving van de zorgverzekeraar;
uw verwijzing indien in uw bezit.
Wij adviseren u van te voren na te gaan hoeveel behandelingen vergoed worden.

Behandeling aan huis is op advies van uw huisarts of specialist mogelijk.
Met een verwijzing van huisarts of specialist kunt u een afspraak maken voor een onderzoek en/of
behandeling. Het is echter vanaf 01-01-2006 ook wettelijk mogelijk om zonder verwijzing 'n afspraak
te maken (DTF ofwel Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie). Houdt u er hierbij wel rekening
mee dat de eerste behandeling bestaat uit een zogenoemde screening. Hieraan zijn extra kosten
verbonden (zie Tarieven). Controleer uw dekking of het misschien raadzaam is om via de huisarts een
verwijzing te regelen om zodoende zoveel mogelijk behandelingen vergoed te krijgen.
U kunt maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur bellen. Ons telefoonnummer is: 030-2745554.
Wanneer wij niet in staat zijn om u direct te woord te staan, kunt u een bericht op het
antwoordapparaat inspreken. Wij bellen u dan terug. Vergeet vooral niet uw naam en
telefoonnummer na de pieptoon in te spreken.